اخبار »»»» اجتماعی | اقتصادی | حوادث | سیاسی | علمی و تکنولوژی | فرهنگی و هنری | ورزشی


ad

رسانه ها نقش بی بدیلی در شکلگیری، جهت‌دهی و مهندسی افکار عمومی دارند. این نقش در عرصه جنگ نرم اهمیت و برجستگی بیشتری دارد، لذا میتوان از جبهه رسانه‌های استکبار جهانی به عنوان زرادخانه غرب در جنگ نرم یادکرد. مجله اینترنتی هلاهو با در نظر گرفتن دو حوزه ی وسیع کاری در داخل و خارج کشور تلاش دارد اهداف خود را در جهت آگاهی بخشی و بصیرت افزایی محقق سازد.

زمینه های فعالیت : تمامی حوزه‌های خبری اعم از بیداری اسلامی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی ، بین‌الملل ، علمی و تکنولوژی ، فرهنگی و هنری ، حوادث و …

گروه اخبار هلاهو